maanantai 3. elokuuta 2020

Ilman lupaa: seminaari luvattomasta julkisesta taiteesta 12.-13.4.2016, Teatterikorkeakoulu

Ilman lupaa: seminaari luvattomasta julkisesta taiteesta 12.-13.4.2016, Teatterikorkeakoulu Unauthorized – Seminar on Non-Commissioned public art. Academy of Fine Arts' Printmaking Department organizes a public seminar on illicit public art. Seminar of graffiti... kuvissa klipeissä EGGSin töitä ja muuta klassismia.

Seminar speakers: Tilaisuudessa puhuivat:

Anssi Arte, graphic designer
EGS, graffiti artist
Elissa Eriksson, visual artist
Amir Escandari, film director
Tuomas Jääskeläinen, photographer
Otto Karvonen, visual artist
Jacob Kimvall, art critic, PhD, lecturer, University of Stockholm and Konsfack
Tuomas Siitonen, architect
Jari Tamminen, journalist
Jonna Tolonen, researcher


Jacob Kimvall:  Luvallinen – graffitin ja katutaiteen käsitteistä nollatoleranssin jälkeisessä Skandinaviassa


Jacob Kimvall
Jacob Kimvallin aiheena oli muistaakseni klotter, otsikonmukainen nollatoleranssi. Vähän niinku meillä Stop töhryille
Tuomas Jääskeläinen: 10 piissiä jotka muuttivat kaupungin 


Tuomas Jääskeläinen

ja seuraavaksi:

Jonna Tolonen: Naisten tilallinen kansalaisuus Madridissa – laiton graffiti dynaamisena ja paikkasidonnaisena patriarkaalisen yhteiskunnan haastajana

jos suomesta uupuu varsinainen poliittinen graffiti, niin espanjalaisessa naista kohtaan väkivaltaisessa yhteisössä, maassa ovat naiset, feministit ottaneet graffitin omakseen, ilmaisuväyläksi
" No estas sola tienes el feminismo. "
”Et ole yksin, sinulla on feminismi.”

Elissa Eriksson: Tämä on kuitenkin minun kaupunkini

Seminaarissa mietittiin kelle julkinen tila kuuluu. Kuka omistaa bussipysäkit. Miksi ne vain mainoksia varten. Miksei niissä nähdä taidetta.

EGGS, aivan kuin olisin nähnyt tämän talon...
EGGS


EGGS, onneksi ei tänä vuonna


Katutaiteen seminaarissa - ilman lupaa. At street art seminar ekat kuvat

fb:n tapahtumasivulta:


"Taideyliopiston Kuvataideakatemian taidegrafiikan koulutusohjelma järjestää huhtikuussa seminaarin luvattomasta julkisesta taiteesta. Ilman lupaa -seminaarissa graffitien, katutaiteen ja kaupunkitilaan tehtyjen taiteellisten interventioiden tekijät ja asiantuntijat pureutuvat kaduilta, mediasta ja populaarikulttuurista tuttuun ilmiöön, jota taiteen tutkimus on harvoin käsitellyt omaehtoisesti.

Kahden seminaaripäivän (12.–13.4.) aikana tutustutaan kotimaisten ja kansainvälisten esimerkkien kautta luvattoman julkisen taiteen historiaan, peruskäsitteisiin ja eri muotoihin sekä valotetaan tekijöiden motiiveja.

Seminaari järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun auditorio 1:ssä (Haapaniemenkatu 6) tiistaina ja keskiviikkona klo 9:30-16:00. Seminaarin kielenä on englanti, keskiviikkoaamun ohjelma on suomeksi.
"

Ilman lupaa: Jari Tamminen
Ilman lupaa: seminaari luvattomasta julkisesta taiteesta 12.-13.4.2016, Teatterikorkeakoulu

"Jari Tamminen: Radiohäirinnästä kulttuurihäirintään (esitys suomeksi)

Taiteen ja aktivismin rajapinnasta löytyvä kulttuurihäirintä haastaa valtarakenteet luovan

vastarinnan keinoin. Kansalaisten liikkumavara julkisessa tilassa kaventuu ja samalla julkista tilaa vähitellen muutetaan puolijulkiseksi tilaksi. Kansalaiset voivat hakea taiteen keinoin uusia tapoja elää ja toimia yhteiskunnassa sekä samalla haastaa myös toiset pohtimaan suhdettaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan elinympäristöönsä.

Jari Tamminen on Voima-lehden ja Häiriköt-päämajan toimittaja. Hän on erikoistunut kulttuurihäirintään sekä seuraajana että itse tekijänä."" Ilman lupaa -seminaarissa graffitien, katutaiteen ja kaupunkitilaan tehtyjen taiteellisten interventioiden tekijät ja asiantuntijat pureutuvat kaduilta, mediasta ja populaarikulttuurista tuttuun ilmiöön, jota taiteen tutkimus on harvoin käsitellyt omaehtoisesti. Kahden seminaaripäivän aikana tutustutaan kotimaisten ja kansainvälisten esimerkkien kautta luvattoman julkisen taiteen historiaan, peruskäsitteisiin ja eri muotoihin sekä valotetaan tekijöiden motiiveja. " Ilman lupaa: seminaari luvattomasta julkisesta taiteesta Taideyliopiston sivu josta tämä lainaus myös:


Ohjelma:
Tiistai 12.4.
Puheenvuorot englanniksi
9.30            kahvitarjoilu
9.50            Tatu Tuominen: Alkusanat
10.00          EGS: Three Letters - 50 Countries - over 250 Cities
10.30          Otto Karvonen: What Do You Need a Permission for?
11.00          Elissa Eriksson: After All, This Is My City
11.30          Keskustelua
12.00 – 13.00  Tauko
13.00          Jacob Kimvall: Authorized – on the concepts of and in graffiti and street art in post-zero tolerance Scandinavia
14.00          Anssi Arte: Forms of Rockin’ – Graffiti Letters and Popular Culture
14.30          Keskustelua
Keskiviikko 13.4.
Aamupäivän puheenvuorot suomeksi, iltapäivän englanniksi
9.30            kahvitarjoilu       
9.50            Tatu Tuominen: Alkusanat
10.00          Tuomas Siitonen: Out of Control – Häiriöitä tilassa
10.30          Tuomas Jääskeläinen: 10 piissiä jotka muuttivat kaupungin
11.00          Jonna Tolonen: Naisten tilallinen kansalaisuus Madridissa – laiton graffiti dynaamisena ja paikkasidonnaisena patriarkaalisen yhteiskunnan haastajana
11.30          Jari Tamminen: Radiohäirinnästä kulttuurihäirintään
12.00          Keskustelua
12.30 – 13.30 Tauko
13.30          Director Amir Escandari introduces his documentary film Pixadores
13.45          Screening of Pixadores (2014)
15.15          Keskustelua
//
Puhujat ja puheenvuorot:
Tiistai 12.4. klo 10.00
EGS: Kolme kirjainta – 50 maata – yli 250 kaupunkia
(esitys englanniksi)
EGS on maalannut kolmea kirjaintaan yli 25 vuoden ajan ympäri maailmaa, usein väreinään ainoastaan hopea ja musta. Nämä maalaukset ovat EGSille tapa kirjoittaa matkapäiväkirjaa. 
EGS on Suomen kansainvälisesti tunnetuin graffititaiteilija. Hänen taiteilijauransa alkoi 1980-luvun puolivälin jälkeen ensimmäisen suomalaisen graffitiaallon innoittamana. EGSin töitä on voinut nähdä seinissä sekä gallerioissa ja museoissa ympäri Eurooppaa, Yhdysvaltoja, Etelä-Amerikkaa, Afrikkaa ja Aasiaa, yhteensä yli 40 maassa. Hän kiertää edelleen maailmaa maalaamassa, tutkimassa graffitikulttuureja ja verkostoitumassa. Luento on harvinaislaatuinen tilaisuus kuulla taiteilijaa, joka esiintyy harvoin julkisuudessa.
Tiistai 12.4. klo 10.30
Otto Karvonen: Mihin sitä lupaa tarvitaan?
(esitys englanniksi)
Puheenvuoro käsittelee julkisen tilan luovaa haltuunottoa.
Otto Karvonen on kuvataiteilija, jonka erikoisalaa ovat julkiseen tilaan sijoittuvat tilapäiset veistokset, installaatiot ja performanssit. Karvonen tunnetaan mm. pienimuotoisista ja humoristisista interventioista jotka kommentoivat ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita, julistavuutta ja alleviivaavuutta hienovaraisesti vältellen.
Tiistai 12.4. klo 11.00
Elissa Eriksson: Tämä on kuitenkin minun kaupunkini
(esitys englanniksi)
Elissa Eriksson kertoo ilman lupaa toteutetuista kaupunkitaideprojekteistaan.
Elissa Eriksson on kuvataiteilija ja taidekasvattaja, jota kiehtovat yhteiskunnan näkymättömät rakenteet ja kirjoittamattomat säännöt. Omien taideprojektiensa ohella hän työskentelee myös katutaidekollektiivi Multicoloured Dreamsin parissa.
Tiistai 12.4. klo 13.00
Jacob Kimvall:  Luvallinen – graffitin ja katutaiteen käsitteistä nollatoleranssin jälkeisessä Skandinaviassa
(esitys englanniksi)
Graffitin ja katutaiteen välinen suhde on monimutkainen: joskus sitä kuvaillaan sisaruussuhteeksi, toisinaan graffiti ja katutaide nähdään erilleen ajautuneina ääripäinä. Puheenvuorossaan Kimvall tarkastelee avainkäsitteitä, joita käytetään määriteltäessä graffitia ja katutaidetta samankaltaisina, mutta erillisinä ilmiöinä. Lisäksi hän selvittää näiden kahden ilmiön sosiaalisia ja käsitteellisiä eroja ja keskittyy kyseisten käsitteiden käyttöön nollatoleranssin jälkeisessä Skandinaviassa osana kansainvälistä kontekstia.
Jacob Kimvall on ruotsalainen taidekriitikko ja visuaalisen kulttuurin asiantuntija. Vuonna 1992 hän oli mukana perustamassa kansainvälistä Underground Productions –graffitilehteä ja vuonna 2014 julkaistiin Tukholman yliopistossa hänen väistöskirjansa ”THE G-WORD: virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti”. Väitöskirjassaan Kimwall tutkii graffitin historiantutkimusta ja esittää, että tämä alakulttuurinen ilmiö pitäisi nähdä molempien, sekä alakulttuuristen että institutionaalisten toimijoiden, määrittelemänä.
Tiistai 12.4. klo 14.00
Anssi Arte: Forms of Rockin’ – Graffitikirjaimet ja populaarikulttuuri
(esitys englanniksi)
Luento käsittelee ja määrittelee graffitikirjainten tyylillisiä konventioita, joista on muodostunut ikonisia ja globaaleja käsitteitä. Alkaen varhaisista New Yorkin tageista, päätyen 90-luvun Pohjoismaiden ugly-fresh-tyyleihin Arte kertoo kuinka populaarikulttuuri ja graffitityylit ovat vaikuttaneet toisiinsa.
Anssi Arte on helsinkiläinen graafinen suunnittelija ja graffitiasiantuntija. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2013.
Keskiviikko 13.4. klo 10.00
Tuomas Siitonen: Out of control – häiriöitä tilassa
(esitys suomeksi)
Kaupunkitilan kokemus syntyy erilaisista rytmeistä – pysyvien rakenteiden hitaan muutoksen, lyhytkestoisempien visuaalisten viestien ja esimerkiksi ihmisten liikkeen yhtäaikaisesta läsnäolosta. Normien ja tapojen näkökulmasta luvattomat merkit, teot ja esineet julkisessa tilassa sijoittuvat kaupunkitilan esteettiseen tai toiminnalliseen hallintaan pyrkivän järjestelmän vaikutusvallan ulkopuolelle. Esityksessä pohditaan miten paikka ja häiriö ovat vuorovaikutuksessa, millaisia uusia merkityksiä voi syntyä odottamattomista kohtaamisista ja törmäyksistä.
Tuomas Siitonen on helsinkiläinen arkkitehti ja taiteen maisteri, joka on perehtynyt kaupunkien kehitykseen ja osallistunut esimerkiksi Kalasataman väliaikaisen käytön suunnitteluun. Siitonen opettaa arkkitehtuurin perusteita ja teoriaa Aalto-yliopiston arkkitehtiosastolla.
Keskiviikko 13.4. klo 10.30
Tuomas Jääskeläinen: 10 piissiä jotka muuttivat kaupungin 
(esitys suomeksi)
Jääskeläinen kertoo helsinkiläisen graffitin historiasta valokuvakokoelmansa kautta.
Tuomas Jääskeläinen on A-lehtien designjohtaja, valokuvaaja ja graafinen suunnittelija. Hän on toimittanut vuonna 1998 ilmestyneen historiikin Helsinki Graffiti, joka on Akateemisen kirjakaupan varastetuin kirja.
Keskiviikko 13.4. klo 11.00
Jonna Tolonen: Naisten tilallinen kansalaisuus Madridissa – laiton graffiti dynaamisena ja paikkasidonnaisena patriarkaalisen yhteiskunnan haastajana
(esitys suomeksi)
Espanjan talouskriisi synnytti maahan laajat leikkauspolitiikan vastaiset protestiaallot, jotka näkyvät Madridin kaduilla valtausten, lakkojen, mielenosoitusten ja graffitien välityksellä. Madridissa myös naiset ovat aktiivisia graffitien maalaajia. Graffiti on se media, jonka avulla naiset viestivät niin sosiaalisista, kulttuurisista kuin poliittisistakin oikeuksista. Julkinen tila on sukupuolittunut tila, johon pääosin miesarkkitehdit suunnittelevat kaupunkeja ja rakennuksia ja jossa miehet ovat aktiivisia: he ovat läsnä kaduilla, terasseilla ja he ovat graffitin tekijöitä. Tolosen tekemän etnografisen tutkimuksen perusteella naiset ovat liikkuneet näille maskuliinisille alueille ja muokanneet graffiteilla kaupunkitilaa heille merkitykselliseksi tilaksi, johon he naisina voivat vahvasti identifioitua. Naisille graffitien maalaaminen on osa heidän tilallisen kansalaisuutensa harjoittamista.
Jonna Tolosen tausta on mainonnan lukutaidossa ja mediakasvatuksessa. Hänen väitöskirjansa Madridin katujen kasvot – laiton graffiti osana Espanjan 15M-protesteja julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Tällä hetkellä Tolosen tutkimusintressit ovat graffitin terapeuttisissa vaikutusmahdollisuuksissa sekä siinä, miten graffitin avulla voisi kehittää liikenneturvallisuutta.
Keskiviikko 13.4. klo 11.30
Jari Tamminen: Radiohäirinnästä kulttuurihäirintään
(esitys suomeksi)
Taiteen ja aktivismin rajapinnasta löytyvä kulttuurihäirintä haastaa valtarakenteet luovan vastarinnan keinoin. Kansalaisten liikkumavara julkisessa tilassa kaventuu ja samalla julkista tilaa vähitellen muutetaan puolijulkiseksi tilaksi. Kansalaiset voivat hakea taiteen keinoin uusia tapoja elää ja toimia yhteiskunnassa sekä samalla haastaa myös toiset pohtimaan suhdettaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan elinympäristöönsä.
Jari Tamminen on Voima-lehden ja Häiriköt-päämajan toimittaja. Hän on erikoistunut kulttuurihäirintään sekä seuraajana että tekijänä.
Keskiviikko 13.4. klo 13.30
Amir Escandari esittelee Pixadores-dokumenttielokuvansa
(esitys englanniksi)
Pixadores kertoo joukosta nuoria miehiä, jotka asuvat São Paulossa Brasiliassa. He ovat omistutuneita pixaçãolle, ainutlaatuiselle sãopaulolaiselle katutaiteen muodolle. Pixadorit kirjoittavat kryptisiä viestejään kaupungille vaikeasti saavutettaviin paikkoihin, kuten korkealle kerrostalojen seiniin. He kapinoivat yhteiskuntaa vastaan kirjoittamalla iskulauseitaan kaupungin seinille yöaikaan.
Amir Escandari on Teheranissa syntynyt helsinkiläinen elokuvaohjaaja, joka opiskeli elokuvaa Walesin yliopistossa Newportissa. Pixadores on hänen ensimmäinen dokumenttielokuvansa.